Eindklant-bewerken

Dit is de naam die de klant ziet als deze ingelogd is.

Bestand uploaden of url invoeren.

Datum waarop het handboek is opgesteld.

Selecteer om een "meekijk" account te maken

VCA vragen

Hieronder worden de VCA vragen gelinkt aan deze gebruiker

VCA Vragen met opmerkingen

Hieronder kan bij elke VCA vraag een opmerking geplaatst worden. Opmerkingen worden in het rood getoond aan de vca gebruiker en vragen met opmerkingen zijn direct zichtbaar doordat er achter deze vragen een uitroepteken wordt geplaatst.

Opmerkingen bij vraag Hfdst. 1: VGM-beleid en -organisatie, betrokkenheid van de directie

Opmerkingen bij vraag 1.1 VGM beleidsverklaring

Opmerkingen bij vraag 1.2 VGM-functionaris

Opmerkingen bij vraag 1.3 VGM-structuur

Opmerkingen bij vraag 1.4 VGM-beoordeling leidinggevenden

Opmerkingen bij vraag 1.5 Interne audits

Opmerkingen bij vraag 1.6 Directiebeoordeling

Opmerkingen bij vraag Hfdst. 10: Inkoop van diensten

Opmerkingen bij vraag 10.1 VCA eisen bij onderaanneming

Opmerkingen bij vraag 10.2 Beoordeling onderaannemers

Opmerkingen bij vraag 10.3 VGM kennis en kunde uitzendkrachten

Opmerkingen bij vraag Hfdst. 11: Melding, registratie en onderzoek van VGM incidenten

Opmerkingen bij vraag 11.1 Melding en registratie van ongevallen, bijna ongevallen en overige VGM incidenten

Opmerkingen bij vraag 11.2 Onderzoek naar ongevallen, bijna ongevallen en overige VGM incidenten

Opmerkingen bij vraag Hfdst. 12 Relevante wet en regelgeving

Opmerkingen bij vraag 12.1 relevante wet en regelgeving

Opmerkingen bij vraag Hfdst. 2: VGM-risicobeheer

Opmerkingen bij vraag 2.1 VGM RIE

Opmerkingen bij vraag 2.2 TRA's

Opmerkingen bij vraag 2.3 LMRA

Opmerkingen bij vraag Hfdst. 3: Opleiding, voorlichting en instructie

Opmerkingen bij vraag 3.1 Vakopleiding en ervaring

Opmerkingen bij vraag 3.2/3.3 B-VCA en VOL-VCA

Opmerkingen bij vraag 3.4 Risicovolle taken

Opmerkingen bij vraag 3.5 VGM-voorlichting en -instructie

Opmerkingen bij vraag 3.6 Kennis interne regels en procedures opdrachtgever en de inhoud VGM projectplan

Opmerkingen bij vraag 3.7 VGM-communicatie zonder taalbelemmering

Opmerkingen bij vraag Hfdst. 4: VGM-bewustzijn

Opmerkingen bij vraag 4.1 VGM-overleg

Opmerkingen bij vraag 4.2 VGM-programma bewustzijn en gedrag

Opmerkingen bij vraag Archief TBM 2022

Opmerkingen bij vraag Archief TBM 2023

Opmerkingen bij vraag Archief TBM 2024

Opmerkingen bij vraag Tools veiligheidsladder (SCL)

Opmerkingen bij vraag Hfdst. 5: VGM-projectplan

Opmerkingen bij vraag 5.1 VGM-projectplannen

Opmerkingen bij vraag 5.2 VGM projectplan aanbieden aan opdrachtgever

Opmerkingen bij vraag Hfdst. 6: Voorbereiding op noodsituaties

Opmerkingen bij vraag 6.1 Voorbereiding effectief optreden i.g.v. noodsituaties

Opmerkingen bij vraag 6.2 Opleiding medewerkers i.g.v. noodsituaties

Opmerkingen bij vraag Hfdst. 7: VGM-inspecties

Opmerkingen bij vraag 7.1 Uitvoering werkplekinspecties

Opmerkingen bij vraag 7.2 Trendanalyse n.a.v. werkplekinspecties

Opmerkingen bij vraag archief WPI 2022

Opmerkingen bij vraag archief WPI 2023

Opmerkingen bij vraag archief WPI 2024

Opmerkingen bij vraag Hfdst. 8: Bedrijfsgezondheidszorg

Opmerkingen bij vraag 8.1 Medische geschiktheid medewerkers

Opmerkingen bij vraag 8.2 PMO

Opmerkingen bij vraag 8.3 Raadplegen medisch deskundige

Opmerkingen bij vraag 8.4 Beleid aangepast werk

Opmerkingen bij vraag Hfdst. 9: Aanschaf en keuring van materialen, ABM en PBM

Opmerkingen bij vraag 9.1 VGM-eisen materialen, ABM en PBM

Opmerkingen bij vraag 9.2 Keuren ABM en PBM

Opmerkingen bij vraag 9.2 Keuring ABM en PBM

Opmerkingen bij vraag Hoofdstuk 1

Opmerkingen bij vraag 1.1 Policy Statement

Opmerkingen bij vraag 1.1 VGM-beleidsverlaring

Opmerkingen bij vraag 1.2 Aanstelling V&G functionaris

Opmerkingen bij vraag 1.2 Safety & Health Officer

Opmerkingen bij vraag 1.3 VGM structuur in de organisatie

Opmerkingen bij vraag 1.4 Beoordeling leidinggevenden op VGM

Opmerkingen bij vraag 1.5 Actieve directie betrokkenheid bij VGM

Opmerkingen bij vraag 1.6 Compliance with SCC requirements/management review

Opmerkingen bij vraag 1.6 Directiebeoordeling

Opmerkingen bij vraag 1.7 Doelstelling IF ongevallen

Opmerkingen bij vraag 1.7 Target IF lost time accidents

Opmerkingen bij vraag Voorblad

Opmerkingen bij vraag Hoofdstuk 2

Opmerkingen bij vraag 2.1 Risico Inventarisatie & Evaluatie

Opmerkingen bij vraag 2.1 SHE Risk Inventory and Evaluation

Opmerkingen bij vraag 2.2 Task Risk Analyses

Opmerkingen bij vraag 2.2 Vinden taak-risico-analyses (TRA) plaats

Opmerkingen bij vraag 2.3 Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

Opmerkingen bij vraag 2.3 Last Minute Risk Analyses (LMRA)

Opmerkingen bij vraag 2.4 Appriopriate personel protective equipment (PPE) issued, maintained and replaced free of charge.

Opmerkingen bij vraag 2.4 Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gratis ter beschikking gesteld, onderhouden en omgeruild.

Opmerkingen bij vraag Hoofdstuk 3

Opmerkingen bij vraag 3.1 Are all employees in the possession of vocational training and experience relating to the work they are to carry out.

Opmerkingen bij vraag 3.1 Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden.

Opmerkingen bij vraag 3.2 Basic Safety (B-VCA)

Opmerkingen bij vraag 3.2 Basisveiligheid (B-VCA)

Opmerkingen bij vraag 3.3 Safety for Operational Supervisors (VOL-VCA)

Opmerkingen bij vraag 3.3 Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)

Opmerkingen bij vraag 3.4 Risicovolle taken of werkzaamheden in risicovolle omgeving.

Opmerkingen bij vraag 3.4 Specific knowledge and expertise pertaining to high-risk taksks or work in a high risk environment.

Opmerkingen bij vraag 3.5 Bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie

Opmerkingen bij vraag 3.5 In-house SHE information and instructions

Opmerkingen bij vraag 3.6 Gebruik veiligheidspaspoorten nvt

Opmerkingen bij vraag 3.6 Personal Safety Logbook (PSL)

Opmerkingen bij vraag 3.6 Personal Safety Logbook (PSL) n/a

Opmerkingen bij vraag 3.6 Veiligheidspaspoorten

Opmerkingen bij vraag 3.7 Communicatie aangaande VGM-zaken zonder taalbelemmering

Opmerkingen bij vraag 3.7 SHE communications without language impediments.

Opmerkingen bij vraag 3.8 Are the employees cognizant with the internal regulations/ procedures at the principals where they will work, such when this requirement is explicitly specified and the necessary information is made available by the principals

Opmerkingen bij vraag 3.8 Hebben de medewerkers kennis van de interne regels/procedure van de opdrachtgever, voor zover dit door opdrachtgevers gevraagd en beschikbaar gesteld wordt.

Opmerkingen bij vraag VG bijeenkomsten

Opmerkingen bij vraag VG Bijeenkomsten

Opmerkingen bij vraag Hoofdstuk 4

Opmerkingen bij vraag 4.1 Is er VGM overleg binnen het bedrijf

Opmerkingen bij vraag Hoofdstuk 5

Opmerkingen bij vraag 5.1 Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen

Opmerkingen bij vraag 5.2 Instrueren van medewerkers aangaande inhoud van het VGM-projectplan

Opmerkingen bij vraag 5.3 Instrueren van medewerkers van onderaannemers aangaande inhoud van het VGM-projectplan

Opmerkingen bij vraag 5.4 Wordt het VGM projectplan ter bespreking aangeboden aan de opdrachtgever

Opmerkingen bij vraag 5.5 Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld per project

Opmerkingen bij vraag Hoofdstuk 6

Opmerkingen bij vraag 6.1 Are sufficient preventive environmental-protection measures implemented which are focused on the prevention of soil pollution and waste management

Opmerkingen bij vraag 6.1. Worden er voldoende preventieve milieumaatregelen genomen gericht op het voorkomen van bodemverontreiniging en op afvalstoffenbeheer.

Opmerkingen bij vraag 6.2 Is er een milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf

Opmerkingen bij vraag Hoofdstuk 7

Opmerkingen bij vraag 7.1 Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties?

Opmerkingen bij vraag 7.1 Is the company prepared for an effective response to emergency situations?

Opmerkingen bij vraag 7.2 Hebben de in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers een passende opleiding ontvangen

Opmerkingen bij vraag Hoofdstuk 8

Opmerkingen bij vraag 8.1 Are periodic workplace inspections carried out by the operational supervisors?

Opmerkingen bij vraag 8.1 Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden?

Opmerkingen bij vraag 8.2 Trendanalyse n.a.v. tekortkomingen bij inspecties

Opmerkingen bij vraag Hoofdstuk 9

Opmerkingen bij vraag 9.1 Are employees in given positions and/or employees to be deployed at specific workplaces subjected to an examination of their medical suitability

Opmerkingen bij vraag 9.1 Worden medewerkers voor specifieke functies en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geinventariseerde risico's, beoordeeld op medische geschiktheid?

Opmerkingen bij vraag 9.2 Have specifications been drawn up of the employees in given positions who are required to undergo periodic medical examinations in view of the exposure risks associated with those positions?

Opmerkingen bij vraag 9.2 Ligt voor wat betreft blootstellingsrisico's vast, voor welke functies werknemers periodiek een medisch onderzoek moeten ondergaan?

Opmerkingen bij vraag 9.3 Mogelijkheid tot gebruikmaking van arbeidsgeneeskundig spreekuur

Opmerkingen bij vraag 9.4 Beleid t.b.v. aangepast werk na een ongeval

Opmerkingen bij vraag Chapt. 1 SHE Policy and -organisation, management involvement

Opmerkingen bij vraag 1.1 SHE Policy

Opmerkingen bij vraag 1.2 SHE officer

Opmerkingen bij vraag 1.3 SHE Structure

Opmerkingen bij vraag 1.4 SHE rating program Operational managers/supervisors

Opmerkingen bij vraag 1.5 Internal audits

Opmerkingen bij vraag 1.6 Management review

Opmerkingen bij vraag Hoofdstuk 10

Opmerkingen bij vraag 10.1 does the company purchase materials, work equipment and personal protective equipment that are justifiable from a SHE perspective?

Opmerkingen bij vraag 10.1 Worden VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft

Opmerkingen bij vraag 10.2 Are the work equipment and personal protective equipment inspected at periodic intervals?

Opmerkingen bij vraag 10.2 Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd

Opmerkingen bij vraag Hoofdstuk 11

Opmerkingen bij vraag 11.1 Voldoen onderaannemers aan bijlage B of bijlage C voor ZZP

Opmerkingen bij vraag 11.2 Beoordeling onderaannemers op VGM prestaties

Opmerkingen bij vraag 11.3 Worden VCU gecertificeerde uitzendorganisaties ingezet

Opmerkingen bij vraag Hoofdstuk 12

Opmerkingen bij vraag 12.1 Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet

Opmerkingen bij vraag 12.1 Is the company in the possession of a procedure for the notification and registration of employee accidents resulting/not resulting in lost time?

Opmerkingen bij vraag 12.2 does the company investigate accidents resulting/not resulting in lost time?

Opmerkingen bij vraag 12.2 Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet

Opmerkingen bij vraag 12.3 Onderzoek naar basisoorzaken bij incidenten

Opmerkingen bij vraag 12.4 Proces v.w.b. melden bijna ongevallen,VGM incidenten en klachten

Opmerkingen bij vraag 12.5 Onderzoek bijna ongevallen, VGM incidenten en klachten

Opmerkingen bij vraag Algemeen

Opmerkingen bij vraag Algemene zaken

Opmerkingen bij vraag Toolbox onderwerpen

Opmerkingen bij vraag Chapt. 2 SHE Risk Management

Opmerkingen bij vraag 2.1 SHE Risk Inventory and Evaluation (RI&E)

Opmerkingen bij vraag 2.2 Task Risk Analyses (TRA)

Opmerkingen bij vraag 2.3 Last Minute Risk Analyses (LMRA)

Opmerkingen bij vraag Chapt. 3 Training, Information and Instruction

Opmerkingen bij vraag 3.1 Vocational training and experience relating to the work they are to carry out.

Opmerkingen bij vraag 3.2/3.3 Basic Safety (B-VCA) - Safety For Operational Supervisors (VOL-VCA)

Opmerkingen bij vraag 3.4 High-risk tasks or working in a high risk environment

Opmerkingen bij vraag 3.5 SHE information and instructions

Opmerkingen bij vraag 3.6 Instructions on the principal's internal regulations/procedures and the content of the SHE project plan

Opmerkingen bij vraag 3.7 SHE communications without language impediments.

Opmerkingen bij vraag Chapt. 4 SHE Awareness

Opmerkingen bij vraag 4.1 SHE consultations

Opmerkingen bij vraag 4.2 SHE Awareness Program

Opmerkingen bij vraag Chapt. 5 SHE Projectplan

Opmerkingen bij vraag 5.1 SHE project plan

Opmerkingen bij vraag 5.2 Offering SHE plan towards client

Opmerkingen bij vraag Chapt. 6 Preparation for emergency situations

Opmerkingen bij vraag 6.1 Is the company prepared for an effective response to emergency situations?

Opmerkingen bij vraag 6.2 Training of the employees in cases of emergency

Opmerkingen bij vraag Chapt. 7 SHE inspections

Opmerkingen bij vraag 7.1 Workplace inspections

Opmerkingen bij vraag 7.2 Trendanalyses regarding SHE inspections

Opmerkingen bij vraag Chapt. 8 Company Healthcare

Opmerkingen bij vraag 8.1 Are employees in given positions and/or employees to be deployed at specific workplaces subjected to an examination of their medical suitability

Opmerkingen bij vraag 8.2 Periodic Medical Examination

Opmerkingen bij vraag 8.3 Consulting a medical expert

Opmerkingen bij vraag 8.4 Adapted work policy

Opmerkingen bij vraag Chapt. 9 Purchase and inspection of materials, work equipment and PPE

Opmerkingen bij vraag 9.1Purchase of materials, work equipment and PPE that meets SHE requirements

Opmerkingen bij vraag 9.2 Inspection equipment and PPE

Opmerkingen bij vraag Chapt. 10 Procurement of services

Opmerkingen bij vraag 10.1 SHE requirements of subcontractors

Opmerkingen bij vraag 10.2 Rating subcontractors

Opmerkingen bij vraag 10.3 SHE knowledge and skills of workers from a employment agency (temporary workers)

Opmerkingen bij vraag Chapt. 11 Reporting, registration and investigation of SHE incidents

Opmerkingen bij vraag 11.1 Reporting and registration of incidents, near accidents and other SHE incidents

Opmerkingen bij vraag 11.2 Investigation (accidents, near misses and SHE incidents)

Opmerkingen bij vraag Chapt. 12 Legislation

Opmerkingen bij vraag 12.1 Legislation